Ultima

Ultima

Ecologisch verantwoorde bestrijding van onkruid, mos en algen.

Welkom

Welkom op de Ultima website voor professionele toepassing. Ultima is het ecologisch verantwoorde alternatief voor de bestrijding van onkruid, mos en algen. Het middel wordt met name toegepast op verhardingen, maar heeft ook een toelating in de onbedekte teelt van o.a. vaste planten en boomkwekerijgewassen. Op deze website vindt u alle nodige informatie over het middel en de juiste toepassing. Ben u geen professionele gebruiker, maar wilt u wel graag Ultima gebruiken rondom uw huis? Kijk dan op de Ultima website voor consumenten www.dagonkruid.nl  

Verbod op verhardingen

Per 31 maart mogen professionals geen middelen meer gebruiken op verhardingen. In onze nieuwsbrief “Het verbod en de uitzonderingen” kunt u lezen wat er allemaal nog wel mag. Verder zijn we na het lezen van het advies van de Raad van State vooral verbijstert over het feit dat het verbod er is gekomen. De Europese regelgeving biedt ruimte om op lokale, en alleen in specifieke gevallen een middel te verbieden. Een verbod op alle middelen op alle verhardingen gaat veel verder dan dat. De Raad van State geeft aan dat dit weliswaar zou kunnen, maar alleen als nut en noodzaak overtuigend zijn onderbouwd. Dit is nu overduidelijk niet het geval.

Ultima blijft beschikbaar voor particuliere verhardingen

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat het advies van de Raad van State inmiddels is afgerond. Ondanks dat dit advies vooralsnog vertrouwelijk is, laat de staatssecretaris weten dat de Raad van State met name kritisch is op de juridische vormgeving van het voorgenomen gebruiksverbod op verhardingen voor particulieren. Het voorgenomen gebruiksverbod in particuliere tuinen wordt daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Wetswijziging gewasbescherming en Biocide

Gisteren heeft staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in de 'wetgeving Gewasbescherming en biocide'. De wetswijziging  voorziet in een verbod op alle middelen op verhardingen per januari 2016 of kort daarna, met een uitzondering voor laagrisico middelen.

PROfessional line

Voorbeelden van onkruid en aantal behandelingen

Japanse Duizendknoop
Japanse Duizendknoop
Kleefkruid
Heermoes
Canadese Fijnstraal
Herderstasje
Herderstasje
Back to top